Beskrivning

Linguistically annotated treebanks of Greek documentary papyri. The data was produced and is used by the project ”Digital Grammar of Greek Documentary Papyri (PapyGreek)”.
Datum som det gjorts tillgängligt2021
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion23 juni 2021

Citera det här