Beskrivning

Endothelial cell growth factor antagonists for organ transplant (US12/024454, EP2125895). Pending
Datum som det gjorts tillgängligt2007
FörlagLicentia and Ludwig Institute for Cancer Research
Tidsmässig täckning2007

Citera det här