Beskrivning

16S rDNA amplicon sequencing dataset from newborn and older calves and their dams
Datum som det gjorts tillgängligt1 jan. 2019
FörlagNational Center for Biotechnology Information
Datum för dataproduktion5 jan. 2018

Citera det här