Philosophical terminology

Datauppsättning

Beskrivning

1208 termpages of philosophical created in Bank of Finnish terminology in arts and sciences
Datum som det gjorts tillgängligt1 maj 2014
FörlagTieteen kansallinen termipankki
Tidsmässig täckning1 maj 2014 - 15 aug. 2016
Datum för dataproduktion1 maj 2014 - 15 aug. 2016

Citera det här