Beskrivning

10.5281/zenodo.3383766
Datum som det gjorts tillgängligt2019
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2019

Citera det här