Beskrivning

Helsingin yliopiston KIM-AA304 Japanin sosiolingvistiikka -kurssilla syksyllä 2020 opiskelijoiden laatima ja Länsisalmen toimittama japani-suomi-englanti-termipankki sosiolingvistiikan termeille. Yhtenä keskeisenä lähteenä on käytetty kurssikirjaa Heinrich, Patrick & Ohara, Yumiko. Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. 1st ed. Vol. 1. Milton: Routledge Ltd, 2019.
Datum som det gjorts tillgängligt2020
FörlagKIM-AA304 Japanin sosiolingvistiikka/Helsingin yliopisto
Datum för dataproduktionsep. 2020 - dec. 2020

Citera det här