Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2017

Citera det här