Snapshots from MD simulations of bacterial and mitochondrial complex I

Datauppsättning

Beskrivning

These are the snapshots from classical MD simulations performed on complex I from Thermus thermophilus and Bos taurus. These files can be loaded into visualisation program VMD.
Datum som det gjorts tillgängligt2018
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2018

Citera det här