Beskrivning

Data where dog owners have answered what diseases their dogs suffer from and their diet and environmental factors through life
Datum som det gjorts tillgängligt2050
FörlagAnna Hielm-Björkman
Tidsmässig täckning2009 - 2020
Geografisk täckningFinland, Europe

Citera det här