The Downloadable Version of the Advanced Finnish Learners' Corpus

  • Hanna-Maija Westerlund (!!Other)

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här