The Finnish Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts

  • Imre Bartis (!!Other)

Datauppsättning

Beskrivning

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016042604
Datum som det gjorts tillgängligt2014
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här

Bartis, I. (!!Other) (2014). The Finnish Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts. FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.