The Newspaper and Periodical OCR Corpus of the National Library of Finland (1875-1920)

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här

Westerlund, H. (!!Other) (2017). The Newspaper and Periodical OCR Corpus of the National Library of Finland (1875-1920). FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.