Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016

Datauppsättning

Beskrivning

Kyselytutkimuksella kerättiin tietoa tieteellisen tutkimuksen vuorovaikutuksesta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tiedeyhteisön ulkopuolella. Vaikutuksia selvitettiin neljällä tieteenalalla: (1) ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia, (2) historiatieteet, (3) materiaalitiede ja –tekniikka, (4) lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologiat. Aluksi kartoitettiin tutkimuksen yhteiskunnallisia lähtökohtia, kuten tutkimuksen pääasiallista suorituspaikkaa, tutkimuksen tavoitteita ja päämääriä sekä rahoittajatahoja. Seuraavat kysymykset käsittelivät vaikuttamisen kanavia: kysyttiin miten tutkimuksen tuottama uusi tieto, teknologia, osaaminen tai ymmärrys välittyy tiedeyhteisön ulkopuolelle. Tämän jälkeen kysyttiin minkälaisten sidosryhmien, organisaatioiden tai toimijoiden kanssa tutkimus on ollut vuorovaikutuksessa sekä millaisessa roolissa nämä toimijat ovat olleet suhteessa tutkimukseen. Haluttiin myös tietää, missä tutkimuksen potentiaaliset vaikutukset ilmenevät. Taustamuuttujia ovat vastaajan väittelyn jälkeinen kokemus tutkimustyöstä, tieteenala sekä vastaajan rooli tutkimuskentällä.
Datum som det gjorts tillgängligt1 nov 2017
FörlagYhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)
Datum för dataproduktion26 jan 2016 - 10 feb 2016
Geografisk täckningSuomi

Citera det här

Huutoniemi, K. I. (Skapad av), Mälkki, A. (Skapad av), Törnroos, J. (Skapad av) (1 nov 2017). Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD). urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3160