Beskrivning

A treebank of spoken Komi-Zyrian.
Datum som det gjorts tillgängligt15 maj 2019
FörlagUniversal Dependencies Consortium
Datum för dataproduktion15 maj 2019

Citera det här

Partanen, N. (Skapad av), Blokland, R. (Skapad av), Rießler, M. (Skapad av) (15 maj 2019). Universal Dependencies 2.4. Universal Dependencies Consortium.