Universal Dependencies version 2.4: Komi-Zyrian Lattice

  • Niko Partanen (Skapad av)
  • Thierry Poibeau (Skapad av)
  • KyungTae Lim (Skapad av)
  • Daniel Zeman (Medverkande)

Datauppsättning

Sökresultat