Universal Dependencies version 2.6 Komi-Permyak UH

  • Jack Rueter (Skapad av)
  • Larisa Ponomareva (Skapad av)
  • Niko Partanen (Skapad av)
  • Daniel Zeman (Medverkande)
  • Francis M. Tyers (Medverkande)
  • Joakim Nivre (Medverkande)

Datauppsättning

Beskrivning

Univesal Dependencies for the Komi-Permyak literary language
Datum som det gjorts tillgängligt15 maj 2020
FörlagUniversal Dependencies Consortium
Datum för dataproduktion15 jan 2020

Citera det här

Rueter, J. (Skapad av), Ponomareva, L. (Skapad av), Partanen, N. (Skapad av), Zeman, D. (Medverkande), Tyers, F. M. (Medverkande), Nivre, J. (Medverkande) (15 maj 2020). Universal Dependencies version 2.6 Komi-Permyak UH. Universal Dependencies Consortium.