Universal Dependencies version 2.8 Komi Zyrian Lattice

  • Niko Partanen (Skapad av)
  • Thierry Poibeau (Skapad av)
  • KyungTae Lim (Skapad av)
  • Jack Rueter (Skapad av)
  • Dan Zeman (Skapad av)
  • Joakim Nivre (Skapad av)

Datauppsättning

Beskrivning

Universal Dependencies for Komi literary language,
Adding example sentences quoted in Modern Komi Language Grammar 2000
Datum som det gjorts tillgängligt15 maj 2021
FörlagUniversal Dependencies Consortium
Datum för dataproduktion15 maj 2021

Citera det här