Universal Dependencies version 2.8 Komi Zyrian Lattice

  • Niko Partanen (Skapad av)
  • Thierry Poibeau (Skapad av)
  • KyungTae Lim (Skapad av)
  • Jack Rueter (Skapad av)
  • Dan Zeman (Skapad av)
  • Joakim Nivre (Skapad av)

Datauppsättning

Sökresultat