Viral genetic variation accounts for a third of variability in HIV-1 set-point viral load in Europe

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagPUBLIC LIBRARY OF SCIENCE

Citera det här

Ristola, M. A. (Skapad av) (2017). Viral genetic variation accounts for a third of variability in HIV-1 set-point viral load in Europe. PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE. 0.1371/journal.pbio.2001855