XED

Datauppsättning

Beskrivning

Multilingual Emotion Detection Dataset
Datum som det gjorts tillgängligt2020
FörlagGithub
Datum för dataproduktion2020

Citera det här