Sök forskningsinfrastrukturer

BioMag Laboratory

Medicinska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Biomedicum Imaging Unit

Elina Ikonen (Chef)

Medicum

Utrustning/facilitet: Central servicefacilitet

Cognitive Brain Research Unit

Jaakko Antti Aleksanteri Sulkko (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

Euclid

Avdelningen för fysik

Utrustning/facilitet: Utrustning