Sök forskningsinfrastrukturer

Euclid

Avdelningen för fysik

Utrustning/facilitet: Utrustning

Extracellular Vesicle - EV Core

Pia Siljander (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

FIMM bioinformatics

Imre Västrik (Chef)

Institutet för molekylärmedicin i Finland

Utrustning/facilitet: Utrustning

FINES-PS17 Array

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

Flow cytometry unit

Medicum

Utrustning/facilitet: Utrustning