Sök forskningsinfrastrukturer

Minerva Plaza

Pedagogiska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

BioMag Laboratory

Medicinska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Neuroimaging

Medicinska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Extracellular Vesicle - EV Core

Pia Siljander (Chef)

Biovetenskaper

Utrustning/facilitet: Utrustning