Sök forskningsinfrastrukturer

Minerva Plaza

Pedagogiska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Euclid

Avdelningen för fysik

Utrustning/facilitet: Utrustning

The Imaging Unit

Leonard Khirug (Chef)

Centrum för neurovetenskap

Utrustning/facilitet: Utrustning