Sök forskningsinfrastrukturer

BioMag Laboratory

Medicinska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Cognitive Brain Research Unit

Teija Kujala (Chef) & Mari Tervaniemi (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

Euclid

Avdelningen för fysik

Utrustning/facilitet: Utrustning