Sök forskningsinfrastrukturer

Cognitive Brain Research Unit

Teija Kujala (Chef) & Mari Tervaniemi (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

Traffic Research Unit

Heikki Summala (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

Minerva Plaza

Pedagogiska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Helsinki Geoscience Laboratories (Hellabs)

Christoph Beier (Chef), Juhani Virkanen (Operatör), Hanna Maaria Reijola (Operatör), Radek Michallik (Operatör) & Tuija Birgitta Vaahtojärvi (Operatör)

Avdelningen för geovetenskaper och geografi

Utrustning/facilitet: Forsknings-laboratorium

The INTERTRAN Research Group

Anu Bask (Chef) & Ellen Eftestöl-Wilhelmsson (Chef)

Centret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS)

Utrustning/facilitet: Forsknings-laboratorium