Sök forskningsinfrastrukturer

BioMag Laboratory

Medicinska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

FIMM bioinformatics

Imre Västrik (Chef)

Institutet för molekylärmedicin i Finland

Utrustning/facilitet: Utrustning

Mobile Seismic Network

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

FINES-PS17 Array

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning