Sök forskningsinfrastrukturer

Kouvolan seisminen tutkimusverkko

Tuija Luhta (Operatör), Timo Tiira (Chef) & Kari Komminaho (Operatör)

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

Extracellular Vesicle - EV Core

Pia Siljander (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

FIMM bioinformatics

Imre Västrik (Chef)

Institutet för molekylärmedicin i Finland

Utrustning/facilitet: Utrustning

Geofluids Laboratory

Thomas Wagner (Chef)

Avdelningen för geovetenskaper och geografi

Utrustning/facilitet: Utrustning

Flow cytometry unit

Medicum

Utrustning/facilitet: Utrustning