Sök forskningsinfrastrukturer

Mobile Seismic Network

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

Minerva Plaza

Pedagogiska fakulteten

Utrustning/facilitet: Utrustning

Local Network in Kuusamo

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning

Kouvolan seisminen tutkimusverkko

Tuija Luhta (Operatör), Timo Tiira (Chef) & Kari Komminaho (Operatör)

Seismologiska institutet

Utrustning/facilitet: Utrustning