Sök forskningsinfrastrukturer

IBS Behavioural and Psychophysics

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS network applications

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS Research Infrastructure

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS Speech lab

Samuli Saastamoinen (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS video

Mikael Juhana Kivelä (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

INSTRUCT HILIFE protein crystallography platform

Tommi Kajander (Chef)

Institutet för bioteknik

Utrustning/facilitet: Central servicefacilitet