Sök forskningsinfrastrukturer

IBS Behavioural and Psychophysics

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS network applications

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS Research Infrastructure

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS Speech lab

Samuli Saastamoinen (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

IBS video

Mikael Kivelä (Chef)

Utrustning/facilitet: Utrustning

Instruct-HiLIFE CryoEM core facility

Sarah Butcher (Chef), Ausra Domanska (Operatör), Pasi Laurinmäki (Operatör) & Benita Löflund (Operatör)

Institutet för bioteknik

Utrustning/facilitet: Central servicefacilitet