CLARIN - Finländska språkresurser i gemensamt bruk

Utrustning/facilitet: Utrustning

Utrustningsinformation

Text

FIN-CLARIN är en virtuell distribuerad forskningsinfrastruktur, inom vilken universitet och expertorganisationer koordinerar sin produktion av språkrelaterade resurser, redskap och service. Kielipankki är FIN-CLARINs centraliserade service, som erbjuder tillgång direkt från forskarnas terminaler till redskap och databaser med tustentals miljoner ord med finländskt språkmaterial. FIN-CLARIN är den nationella noden i Finland för det europeiska CLARIN ERIC.

Forskningsinfrastrukturens typ

  • !!Resource

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • 113 Data- och informationsvetenskap

ESFRI tematiska områden

  • !!e-Infrastructures
  • !!Social Sciences and Humanities

HU forskningsinfrastruktur klassificering

  • Central serviceenhet