Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences, former Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences

Utrustning/facilitet: Utrustning

 • Plats

  Fabianinkatu 33

  Main building, 4030

  University of Helsinki

  00014

  Finland

Projekt

Filter
Aktiv
Aktiv

Humanististen alojen monitieteiset käsitteet ja termityö

Enqvist, J., Onikki-Rantajääskö, T., Vanhanen, J., Kemppi, H., Kukkonen, A., Vehkavaara, T. & Nurmiainen, J.

Koneen Säätiö

01/01/202031/12/2020

Projekt: Annan projekt