Instruct-HiLIFE NMR technology platform / Finnish biological NMR center

Utrustning/facilitet: Utrustning

Utrustningsinformation

Text

Keskuksen tehtävänä on NMR-teknologiapalveluiden tuottaminen paikallisesti ja kansallisesti. Kansallinen biologinen NMR-keskus on nykyisin yksi Viikin huomattavimmista tutkimuslaitekeskittymistä. Keskuksen laitteisto koostuu neljästä 500 - 800 MHz 1H-taajudella toimivasta NMR-spektrometristä. Palveluina tarjotaan mm. 1) proteiinien ja proteiini-ligandi -kompleksien rakennemääritystyöt, 2) proteiini-ligandi -vuorovaikutusten karakterisointi aminohappotasolla (epitooppimääritykset, konformaatiomuutokset, affiniteettimääritykset myös heikoille vuorovaikutuksille), 3) proteiinidynamiikan karakterisointi eri aikaskaaloissa (ps – h), 4) proteiinituottopalvelu NMR-tutkimuksia varten.

Forskningsinfrastrukturens typ

  • !!Service
  • !!Equipment

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 220 Industriell bioteknologi

HU forskningsinfrastruktur klassificering

  • Central serviceenhet