Nordic e-Infrastructure Collaboration, NeIC

  Utrustning/facilitet: Utrustning

   Utrustningsinformation

   Text

   Pohjoismaiden yhteinen hajautettu laskentaverkko, jossa Suomea edustaa CSC. NeIC muodostaa tärkeän tekijän Fysiikan tutkimuslaitoksen LHC-kokeiden keräämän tietoaineiston grid-laskentaan perustuvassa analysoinnissa.

   Vetenskapsgrenar

   • 113 Data- och informationsvetenskap