PaleOmics Laboratory

Utrustning/facilitet: Forskningslaboratorium

    Utrustningsinformation

    ESFRI tematiska områden

    • !!Biological and Medical Sciences

    HU forskningsinfrastruktur klassificering

    • Forskningslaboratorium