Research laboratory of the Saari unit

  Utrustning/facilitet: Utrustning

  Utrustningsinformation

  Text

  Kotieläinten terveydenhuoltoon liittyvä soveltava (kliininen) tutkimus. Tässä laboratoriossa tehdään ja koordinoidaan kotieläinten käyttäytymistieteeseen, kliiniseen eläinlääketieteeseen sekä tuotantoympäsirtöön liittyvää tutkimusta. Kohdelajit ovat pääasiassa nauta ja sika.

  Vetenskapsgrenar

  • 413 Veterinärvetenskap

  HU forskningsinfrastruktur klassificering

  • Forskningslaboratorium