Structural Biology Finland (FINStruct)

Utrustning/facilitet: Central servicefacilitet

  Utrustningsinformation

  Forskningsinfrastrukturens typ

  • !!Equipment
  • !!Service

  Vetenskapsgrenar

  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 11832 Mikrobiologi och virologi
  • 221 Nanoteknologi
  • 317 Farmaci
  • 318 Medicinsk bioteknologi

  ESFRI tematiska områden

  • !!Biological and Medical Sciences

  HU forskningsinfrastruktur klassificering

  • Central serviceenhet