Sök forskningsenheter

Nuorisopsykiatria

Barnkliniken

Organisation: Inrättning

Oral Medicine

Clinicum

Organisation: Inrättning

Oral Pathology

Clinicum

Organisation: Inrättning

Oral Public Health

Clinicum

Organisation: Inrättning

Oral radiology

Clinicum

Organisation: Inrättning

Orthodontics

Clinicum

Organisation: Inrättning

Perception Action Cognition

Medicum

Organisation: Forskningsgrupper

Personaltjänster

Universitetsservicen

Organisation: Serviceenhet

Plant virology

Avdelningen för mikrobiologi

Organisation: Forskningsgrupper

Politisk historia

Vetenskapsområden

Organisation: Inrättning

Polymers

Materialkemi

Organisation: Forskningsgrupper

Population Research Unit (PRU)

Sosiologi

Organisation: Forskningsgrupper

Praktisk filosofi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Prefekten och gemensamma

Medicum

Organisation: Inrättning

Proteinkemi

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Psykiatriska kliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet