Sök forskningsenheter

Avdelningen för cancersjukdomar

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Ekologi och evolutionsbiologi

Organisation: Resultatenhet

HUSLAB

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Praktisk filosofi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Arkeologi

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Helsingfors universitet

Organisation: Universitet

Medicum

Medicinska fakulteten

Organisation: Institution

Biocenter Vik

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Apparatcentrum och växthus

Infra

Organisation: Inrättning

Suusairauksien solubiologia

Clinicum

Organisation: Inrättning

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet