Sök forskningsenheter

Avdelningen för neurovetenskaper

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för patologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för virologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Barnkliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Biblioteksnättjänster

Nationalbiblioteket

Organisation: Resultatenhet

Biocenter Vik

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Biocentrum Helsinki

Proteinkemi

Organisation: Resultatenhet

Bioinformatics

Avdelningen för datavetenskap

Organisation: Forskningsgrupper

BioMag-laboratoriet

Clinicum

Organisation: Inrättning

Biophysical chemistry

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

Biovetenskaper

Extern finansiering

Organisation: Resultatenhet

Botanik

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

CEACG-enhet

Sosiologi

Organisation: Forskningsgrupper