Sök forskningsenheter

Facility-enheter

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Fakulteterna

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå

FICEBO

Avdelningen för kirurgi

Organisation: Forskningsgrupper

Forskarkollegium

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Forskiningsbiblioteket

Nationalbiblioteket

Organisation: Resultatenhet

Forskningsservice

Universitetsservicen

Organisation: Serviceenhet

Förvaltningen

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Gemensamma

Nationalbiblioteket

Organisation: Resultatenhet

Genome Stability Group

Systems Oncology

Organisation: Forskningsgrupper