Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Raivio Group

Medicum

Organisation: Forskningsgrupper

Praktisk filosofi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Evolutionary Palaeontology group

Organisation: Forskningsgrupper

Molekylär vetenskap

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Hästsjukhuset

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Syntes och analys

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Slavisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Fonetik

Avdelningen för digital humaniora

Organisation: Forskningskollektiv

Materialfysik

Avdelningen för fysik

Organisation: Resultatenhet

Lichens

Organisation: Forskningsgrupper

Urban meteorology

INAR Physics

Organisation: Forskningsgrupper