Sök forskningsenheter

Independent institutes

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå

Italiensk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Jaakko Tuomilehto forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Journalism and Communication

Organisation: Forskningsgrupper

Juridiska fakulteten

Fakulteterna

Organisation: Fakultet

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten

Organisation: Operativ enhet

Konsthistoria

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv