Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Minds Hub

Avdelningen för pedagogik

Organisation: Forskningsgrupper

Språkteknologi

Avdelningen för digital humaniora

Organisation: Forskningskollektiv

Engelsk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Biocenter Vik

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Apparatcentrum och växthus

Infra

Organisation: Inrättning

Suusairauksien solubiologia

Clinicum

Organisation: Inrättning

Museologi

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Tapio Palva forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Independent institutes

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå