Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Ekonomi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Engelsk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

HUS Psykiatri

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Avdelningen för cancersjukdomar

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

HUS Neurocentrum

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Kvinnokliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för neurovetenskaper

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Personaltjänster

Universitetsservicen

Organisation: Serviceenhet

Lichens

Organisation: Forskningsgrupper

Viikki Plant Science Centre (ViPS)

Organisation: Forskningsgrupper

Naturhistoriska centralmuseet

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Botanik

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

Drug Research Program

Farmaceutiska fakulteten

Organisation: Forskningsgrupper

Active Numeracy

Avdelningen för pedagogik

Organisation: Forskningsgrupper

HUSLAB

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor