Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Sosiologi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Spansk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Språkcentrum

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Språkteknologi

Avdelningen för digital humaniora

Organisation: Forskningskollektiv

Statslära

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Suusairauksien solubiologia

Clinicum

Organisation: Inrättning

Syntes och analys

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Tapio Palva forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Transplantationslaboratoriet

Medicum

Organisation: Resultatenhet

U-landsforskning

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Universitetsservicen

Organisation: Aggregation nivå