Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Minor spliceosome

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

Universitetsservicen

Organisation: Aggregation nivå

Doktorandprogram

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå

NMR laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Förvaltningen

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Orthodontics

Clinicum

Organisation: Inrättning

Oral Public Health

Clinicum

Organisation: Inrättning

Prefekten och gemensamma

Medicum

Organisation: Inrättning

Prefekten och gemensamma

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Facility-enheter

Medicum

Organisation: Resultatenhet

HTB

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Germansk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Fakulteterna

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå

Latinamerikastudier

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Baltisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Religionsvetenskap

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv