Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Harri Sintonen forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

HUS Akuten

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Spansk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Lukivauva

Cognitive Brain Research Unit

Organisation: Forskningsgrupper

Lastenpsykiatria

Barnkliniken

Organisation: Inrättning

HUS Psykiatri

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Polymers

Materialkemi

Organisation: Forskningsgrupper

Nationalbiblioteket

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Transplantationslaboratoriet

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Hästsjukhuset

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för anatomi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Asiatiska språk

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv