Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Typ

  • Resultatenhet

NMR laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Förvaltningen

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Prefekten och gemensamma

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Facility-enheter

Medicum

Organisation: Resultatenhet

HTB

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Biblioteksnättjänster

Nationalbiblioteket

Organisation: Resultatenhet

VERIFIN

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Transplantationslaboratoriet

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Hästsjukhuset

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för anatomi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för farmakologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för virologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Botanik

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

Zoologi

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

Biocentrum Helsinki

Proteinkemi

Organisation: Resultatenhet

Proteinkemi

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

DNA laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Rättsmedicinska avdelningen

Medicum

Organisation: Resultatenhet